Business is booming.

ሓበሬታ ካብ ሚኒስትሪ ጥዕና

 

ኣብ ሆስፒታላት ተዓቚቦም ዘድሊ ክንክን ክግበረሎም ዝጸንሑ 6 ዜጋታት፡ 4 ካብ ዞባ ጋሽ-ባርካ፡ 2 ድማ ካብ ዞባ ማእከል፡ ብጠቕላላ 6 ዜጋታት ሓውዮም ክፋነዉ እንከለዉ፡ ጓል 70 ዓመት ካብ ዞባ ደቡብ ድማ ብሞት ተፈልያ’ላ።

 

በዚ መሰረት፡ ጠቕላላ ቊጽሪ ብኮሮና ቫይረስ ዝተለኽፉ ዜጋታት ክሳብ ሎሚ 6589 በጺሑ’ሎ። 6,498 ካብ’ዚኦም ሓውዮም ዝተፋነዉ፡ 36 ብሞት ዝተፈልዩ፡ 55 ድማ ገና ኣብ ሆስፒታላት ተዓቚቦም ዝርከቡ’ዮም።

 

 

ሚኒስትሪ ጥዕና

 

10 ነሓሰ 2021

 

                                                                                                                                               

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More