Business is booming.

ሓበሬታ ካብ ሚኒስትሪ ጥዕና

 

ኮሮና ቫይረስ ተረኺብዎም ኣብ ሆስፒታላት ዞባ ማእከል ተዓቑቦም ክንክን ክግበረሎም ዝጸንሑ 3 ዜጋታት ሓውዮም ክፋነዉ ከለዉ፣ ጓል 65 ዓመት ዜጋ ካብ ዞባ ዓንሰባ ድማ ብሞት ተፈልያ።

በዚ መሰረት፣ ጠቕላላ ቁጽሪ ብኮሮና ቫይረስ ዝተለኽፉ ዜጋታት ክሳብ ሎሚ 6764 በጺሑ’ሎ። 6,676 ካብዚ’ኦም ሓውዮም ዝተፋነዉ፣ 44 ብሞት ዝተፈልዩ፣ 44 ድማ ገና ኣብ ሆስፒታላት ተዓቑቦም ዝርከቡ’ዮም።

ሚኒስትሪ ጥዕና

14 ጥቅምቲ 2021  

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More