ሓበሬታ ካብ ሚኒስትሪ ጥዕና

ሎሚ 26 ሚያዝያ ኣብ መወሸቢ ማእከላት ዞባታት ጋሽ-ባርካ፡ ደቡብ፡ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ፡ ማእከል፡ ዓንሰባን ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪን ብዝተገብረ ናይ ላቦራቶሪ መርመራታት፡ 35 ዜጋታት ብኮሮና ቫይረስ ምልካፎም ተረጋጊጹ’ሎ።

ካብዚኦም፡ 10 ኣብ ዞባ ጋሽ-ባርካ – ማለት 2 ኣብ ኣቑርደት፡ ሓደ ኣብ ገርሰት፡ ሓደ ኣብ ባረንቱ፡ ሓደ ኣብ ቡሹኳ፡ ሓደ ኣብ ዓደርደ፡ ሓደ ኣብ ፎርቶ-ሳዋ፡ ሓደ ኣብ ጎልጅ፡ ሓደ ኣብ ኣዲባራ፡ ሓደ ድማ ኣብ ዓሊግድር ተወሺቦም ዝጸንሑ’ዮም።

ብዘይካ’ዚኦም፡ 9 ካብ ዞባ ደቡብ – ማለት 2 ካብ መወሸቢ ማእከል እምኒሓይሊ፡ 2 ካብ መወሸቢ ማእከል ድባርዋ፡ 2 ካብ መወሸቢ ማእከል ዓረዛ፡ ሓደ ካብ መወሸቢ ማእከል ማይ-ምነ፡ ሓደ ካብ መወሸቢ ማእከል ዓዲ-ዃላ፡ ሓደ ከኣ ካብ መወሸቢ ማእከል መንደፈራ፣ ከምኡ’ውን 4 ካብ መወሸቢ ማእከላት ኣስመራ’ዮም።

ዝተረፉ፡ 4 ኣብ ዞባ ዓንሰባ ማለት – 2 ኣብ ሓልሓል፡ ሓደ ኣብ ሃበሮ፡ ሓደ ኣብ ሓጋዝ፣ ከምኡ’ውን ሓደ ኣብ ፎሮ – ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ፡ 7 ድማ ኣብ ዕዲ – ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ተወሺቦም ዝነበሩ’ዮም።

እዚ ከም’ዚ’ሉ እንከሎ፡ 38 ኣብ ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ፡ 6 ኣብ ዞባ ደቡብ፡ ሓደ ድማ ኣብ ዞባ ማእከል፡ ብጠቕላላ 45 ኣብ ሆስፒታላት ተዓቚቦም ክንክን ክግበረሎም ዝጸንሑ ዜጋታት፡ ሓውዮም ተፋንዮም ኣለዉ።

በዚ መሰረት፡ ጠቕላላ ቊጽሪ ብኮሮና ቫይረስ ዝተለኽፉ ዜጋታት፡ ክሳብ ሎሚ 3640 በጺሑ’ሎ። 3455 ካብ’ዚኦም ሓውዮም ዝተፋነዉ፡ 10 ብሞት ዝተፈልዩ፡ 175 ድማ ገና ኣብ ሆስፒታላት ተዓቚቦም ዝርከቡ’ዮም።

ሚኒስትሪ ጥዕና

 26 ሚያዝያ 2021