ሓበሬታ ካብ ሚኒስትሪ ጥዕና

ሎሚ 28 ሚያዝያ ኣብ መወሸቢ ማእከላት ዞባታት ጋሽ-ባርካ፡ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ፡ ደቡብን ማእከልን ብዝተገብረ ናይ ላቦራቶሪ መርመራታት፡ 19 ዜጋታት ብኮሮና ቫይረስ ምልካፎም ተረጋጊጹ’ሎ።

ካብዚኦም፡ 13 ኣብ ዞባ ጋሽ-ባርካ – ማለት 8 ኣብ ኣዲባራ፡ 2 ኣብ ዓሊግድር፡  ሓደ ኣብ ባረንቱ፡ ሓደ ኣብ ጎልጅ፡ ሓደ ድማ ኣብ ኦምሓጀር ተወሺቦም ዝጸንሑ’ዮም።

ዝተረፉ፡ 3 ኣብ ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ማለት 2 ካብ ጢዖ፡ ሓደ ካብ ዓሰብ፣ ከምኡ’ውን 2 ኣብ ዞባ ደቡብ – ካብ ሰንዓፈን መንደፈራን፣ ሓደ ድማ ካብ ኣስመራ’ዮም።

እዚ ከም’ዚ’ሉ እንከሎ፡ ኣብ ሆስፒታላት ተዓቚቦም ክንክን ክግበረሎም ዝጸንሑ፡  36 ኣብ ዞባ ጋሽ-ባርካ፡ ሓደ ድማ ኣብ ዞባ ማእከል – ብጠቕላላ 37 ዜጋታት፡ ሓውዮም ተፋንዮም ኣለዉ።

በዚ መሰረት፡ ጠቕላላ ቊጽሪ ብኮሮና ቫይረስ ዝተለኽፉ ዜጋታት፡ ክሳብ ሎሚ 3659 በጺሑ’ሎ። 3492 ካብ’ዚኦም ሓውዮም ዝተፋነዉ፡ 10 ብሞት ዝተፈልዩ፡ 157 ድማ ገና ኣብ ሆስፒታላት ተዓቚቦም ዝርከቡ’ዮም።

ሚኒስትሪ ጥዕና 

28 ሚያዝያ 2021