ሓበሬታ ካብ ሚኒስትሪ ጥዕና

ሎሚ 26 ግንቦት ኣብ መወሸቢ ማእከላት ዞባታት ማእከል፡ ጋሽ-ባርካ፡ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪን ደቡብን ብዝተገብረ ናይ ላቦራቶሪ መርመራታት፡ 40 ዜጋታት ብኮሮና ቫይረስ ምልካፎም ተረጋጊጹ’ሎ።

ንሳቶም ድማ፡ 24 ኣብ ኣስመራ – ዞባ ማእከል፣ 13 ኣብ ዞባ ጋሽ-ባርካ – ማለት ሓደ ኣብ ዓሊ-ግድር፡ 2 ኣብ ኣዲባራ፡ ሓደ ኣብ ባረንቱ፡ 5 ኣብ ጎልጅ፡ ሓደ ኣብ ኦምሓጀር፡ 2 ኣብ ኣቑርደት፡ ሓደ ኣብ ፎርቶ-ሳዋ፣ ከምኡ’ውን 2 ኣብ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ፡ ሓደ ድማ ኣብ ዓረዛ – ዞባ ደቡብ ተወሺቦም ዝጸንሑ’ዮም።

እዚ ከም’ዚ’ሉ እንከሎ፡ ኣብ ሆስፒታላት ተዓቚቦም ክንክን ክግበረሎም ዝጸንሑ፡ 19 ኣብ ዞባ ጋሽ-ባርካ፡ 4 ድማ ኣብ ዞባ ማእከል፡ ብጠቕላላ 23 ዜጋታት፡ ሓውዮም ተፋንዮም ኣለዉ።

በዚ መሰረት፡ ጠቕላላ ቊጽሪ ብኮሮና ቫይረስ ዝተለኽፉ ዜጋታት ክሳብ ሎሚ 3,988 በጺሑ’ሎ። 3,772 ካብ’ዚኦም ሓውዮም ዝተፋነዉ፡ 14 ብሞት ዝተፈልዩ፡ 202 ድማ ገና ኣብ ሆስፒታላት ተዓቚቦም ዝርከቡ’ዮም።

ሚኒስትሪ ጥዕና

 26 ግንቦት 2021