ሓበሬታ ካብ ሚኒስትሪ ጥዕና

ሎሚ 2 ሰነ ኣብ መወሸቢ ማእከላት ዞባታት ማእከል፡ ጋሽ-ባርካ፡ ዓንሰባን ደቡብን ብዝተገብረ ናይ ላቦራቶሪ መርመራታት፡ 28 ዜጋታት ብኮሮና ቫይረስ ምልካፎም ተረጋጊጹ’ሎ።

ንሳቶም ድማ፡ 13 ኣብ ኣስመራ – ዞባ ማእከል፣ 10 ኣብ ዞባ ጋሽ-ባርካ – ማለት 4 ኣብ ኦምሓጀር፡ 3 ኣብ ኣዲባራ፡ 2 ኣብ ዓሊ-ግድር፡ ሓደ ኣብ ተሰነይ፣ 3 ኣብ ከረን – ዞባ ዓንሳባ፣ ከምኡ’ውን 2 ኣብ ዞባ ደቡብ – ማለት ሓደ ኣብ ደቀምሓረ፡ ሓንቲ ድማ ኣብ መንደፈራ ተወሺቦም ዝጸንሑ’ዮም።

በዚ መሰረት፡ ጠቕላላ ቊጽሪ ብኮሮና ቫይረስ ዝተለኽፉ ዜጋታት ክሳብ ሎሚ 4145 በጺሑ’ሎ። 3,855 ካብ’ዚኦም ሓውዮም ዝተፋነዉ፡ 14 ብሞት ዝተፈልዩ፡ 276 ድማ ገና ኣብ ሆስፒታላት ተዓቚቦም ዝርከቡ’ዮም።

ሚኒስትሪ ጥዕና

 02 ሰነ 2021