ሓበሬታ ካብ ሚኒስትሪ ጥዕና

ሎሚ 8 ሰነ ኣብ መወሸቢ ማእከላትን ክፍልታት ተመላለስቲ ሕሙማትን ዞባታት ማእከል፡ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ፡ ደቡብን ዓንሰባን ብዝተገብረ ናይ ላቦራቶሪ መርመራታት፡ 98 ዜጋታት ብኮሮና ቫይረስ ምልካፎም ተረጋጊጹ’ሎ።

ካብዚኦም፡ 71 ኣብ መወሸቢ ማእከላትን ክፍልታት ተመላለስቲ ሕሙማትን ኣስመራ – ዞባ ማእከል ብዝተገብረ መርመራታት መልከፍቶም ዝተረጋገጸ ክኾኑ ከለዉ፣ ዝተረፉ – 15 ኣብ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ – ማለት 14 ኣብ ኣፍዓበት፡ ሓንቲ ኣብ ባጽዕ፣  8 ኣብ ዞባ ደቡብ – ማለት 4 ኣብ መንደፈራ፡ 2 ኣብ ሰንዓፈ፡ 2 ኣብ ዓረዛ፣ 4 ድማ ኣብ ከረን – ዞባ ዓንሰባ ተወሺቦም ዝጸንሑ’ዮም።

እዚ ከም’ዚ’ሉ እንከሎ፡ እቲ ቫይረስ ተረኺብዎም ኣብ ሆስፒታላት ተዓቚቦም ክንክን ክግበረሎም ዝጸንሑ፡ 63 ኣብ ዞባ ማእከል፡ 4 ድማ ኣብ ዞባ ደቡብ – ብጠቕላላ 67 ዜጋታት፡ ሓውዮም ተፋንዮም ኣለዉ።

በዚ መሰረት፡ ጠቕላላ ቊጽሪ ብኮሮና ቫይረስ ዝተለኽፉ ዜጋታት ክሳብ ሎሚ 4597 በጺሑ’ሎ። 4054 ካብ’ዚኦም ሓውዮም ዝተፋነዉ፡ 14 ብሞት ዝተፈልዩ፡ 529 ድማ ገና ኣብ ሆስፒታላት ተዓቚቦም ዝርከቡ’ዮም።

ሚኒስትሪ ጥዕና

08 ሰነ 2021