ሓበሬታ ካብ ሚኒስትሪ ጥዕና

ኣብ ዝሓለፈ ሳልስቲ ኣብ መወሸቢ ማእከላት ዞባታት ማእከል፡ ደቡብ፡ ጋሽ-ባርካን ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪን ብዝተገብረ ናይ ላቦራቶሪ መርመራታት፡ 133 ዜጋታት ብኮሮና ቫይረስ ምልካፎም ተረጋጊጹ’ሎ።

ካብዚኦም፡ 81 ኣብ ኣስመራ – ዞባ ማእከል፣ 46 ኣብ ዞባ ደቡብ – ማለት 20 ኣብ ደቀምሓረ፡ 16 ኣብ መንደፈራ፡ 4 ኣብ ዓዲ-ዃላ፡ 2 ኣብ ዓረዛ፡ 2 ኣብ ድባርዋ፡ ሓደ ኣብ ሰንዓፈ፡ ሓደ ኳዓቲት፣ ከምኡ’ውን 3 ኣብ ኣዲባራ – ዞባ ጋሽ-ባርካ፡ 3 ድማ ኣብ ዓሰብ – ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ተወሺቦም ዝጸንሑ’ዮም።

እዚ ከም’ዚ’ሉ እንከሎ፡ እቲ ቫይረስ ተረኺብዎም ኣብ ሆስፒታላት ዞባ ማእከል ተዓቚቦም ክንክን ክግበረሎም ዝጸንሑ 142 ዜጋታት፡ ሓውዮም ተፋንዮም ኣለዉ።

በዚ መሰረት፡ ጠቕላላ ቊጽሪ ብኮሮና ቫይረስ ዝተለኽፉ ዜጋታት ክሳብ ሎሚ 4981 በጺሑ’ሎ። 4420 ካብ’ዚኦም ሓውዮም ዝተፋነዉ፡ 16 ብሞት ዝተፈልዩ፡ 545 ድማ ገና ኣብ ሆስፒታላት ተዓቚቦም ዝርከቡ’ዮም።

 

ሚኒስትሪ ጥዕና

 14 ሰነ 2021