ሓበሬታ ካብ ሚኒስትሪ ጥዕና

ሎሚ 2 ሓምለ ኣብ መወሸቢ ማእከላት ዞባታት ማእከል፡ ዓንሰባን ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪን ብዝተገብረ ናይ ላቦራቶሪ መርመራታት፡ 23 ዜጋታት ብኮሮና ቫይረስ ምልካፎም ተረጋጊጹ’ሎ።

ካብ’ዚኦም፡ 20 ኣብ ኣስመራ – ዞባ ማእከል፣ 2 ኣብ ከረን – ዞባ ዓንሰባ፣ ሓደ ድማ ኣብ ዓሰብ – ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ተወሺቦም ዝጸንሑ’ዮም።

እዚ ከም’ዚ’ሉ እንከሎ፡ እቲ ቫይረስ ተረኺብዎም ኣብ ሆስፒታላት ተዓቚቦም ክንክን ክግበረሎም ዝጸንሑ፡ 50 ኣብ ዞባ ማእከል፡ 13 ኣብ ዞባ ዓንሰባ፡ 11 ኣብ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ፡ ሓደ ድማ ኣብ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ – ብጠቕላላ 75 ዜጋታት ሓውዮም ተፋንዮም ኣለዉ።

በዚ መሰረት፡ ጠቕላላ ቊጽሪ ብኮሮና ቫይረስ ዝተለኽፉ ዜጋታት ክሳብ ሎሚ 6051 በጺሑ’ሎ። 5,634 ካብ’ዚኦም ሓውዮም ዝተፋነዉ፡ 25 ብሞት ዝተፈልዩ፡ 392 ድማ ገና ኣብ ሆስፒታላት ተዓቚቦም ዝርከቡ’ዮም።

ሚኒስትሪ ጥዕና 

02 ሓምለ 2021