ሓበሬታ ካብ ሚኒስትሪ ጥዕና

ሎሚ ኣብ መወሸብን መመርመሪን ማእከላት ዞባታት ደቡብን ማእከልን ብዝተገብረ ናይ ላቦራቶሪ መርመራታት፡ 5 ዜጋታት ብኮሮና ቫይረስ ምልካፎም ተረጋጊጹ’ሎ።

ንሳቶም ከኣ፡ 4 ኣብ መወሸቢ ማእከላት ዞባ ደቡብ – ማለት 2 ኣብ ዓዲ-ዃላ፡ ሓደ ኣብ ድባርዋ፡ ሓደ ድማ ኣብ ዓዲ-ቐይሕ ዝጸንሑ፣ ከምኡ’ውን ሓደ ካብ መመርመሪ ማእከል ኣስመራ’ዮም።

በዚ መሰረት፡ ጠቕላላ ቊጽሪ ብኮሮና ቫይረስ ዝተለኽፉ ዜጋታት፡ ክሳብ ሎሚ 6839 በጺሑ’ሎ። 6,732 ካብ’ዚኦም ሓውዮም ዝተፋነዉ፡ 45 ብሞት ዝተፈልዩ፡ 62 ድማ ገና ኣብ ሆስፒታላት ተዓቚቦም ዝርከቡ’ዮም።

ሚኒስትሪ ጥዕና

01 ሕዳር 2021