ሓበሬታ ካብ ሚኒስትሪ ጥዕና

ሎሚ ኣብ መመርመሪን መወሸብን ማእከላት ዞባታት ማእከልን ደቡብን ብዝተገብረ ናይ ላቦራቶሪ መርመራታት፡ 19 ዜጋታት ብኮሮና ቫይረስ ምልካፎም ተረጋጊጹ’ሎ።

ንሳቶም፡ 13 ካብ ዞባ ማእከል – ማለት 5 ካብ መወሸቢ ማእከል፡ 8 ከኣ ካብ መመርመሪ ማእከላት ኰይኖም፡ 2 ካብ ቲራቮሎ፡ ሓሓደ ድማ ካብ ኣርባዕተ’ስመራ፡ ማይ-ተመናይ፡ ገጀረት፡ ሰምበል፡ ፓራዱባን ሕምብርትን፣ ከምኡ’ውን 6 ካብ መመርመሪ ማእከል መንደፈራ – ዞባ ደቡብ’ዮም።

በዚ መሰረት፡ ጠቕላላ ቊጽሪ ብኮሮና ቫይረስ ዝተለኽፉ ዜጋታት፡ ክሳብ ሎሚ 7175 በጺሑ’ሎ። 6,962 ካብ’ዚኦም ሓውዮም ዝተፋነዉ፡ 54 ብሞት ዝተፈልዩ፡ 159 ድማ ገና ኣብ ሆስፒታላት ተዓቚቦም ዝርከቡ’ዮም።

ሚኒስትሪ ጥዕና

21 ሕዳር 2021