ሓበሬታ ካብ ሚኒስትሪ ጥዕና

ሎሚ ኣብ መወሸብን መመርመሪን ማእከላት ዞባታት ማእከል፡ ደቡብ፡ ዓንሰባን ደቡባዊ ቀይሕ ባሕርን ብዝተገብረ ናይ ላቦራቶሪ መርመራታት፡ 29 ዜጋታት ብኮሮና ቫይረስ ምልካፎም ተረጋጊጹ’ሎ።

ንሳቶም፡ 20 ካብ ዞባ ማእከል ማለት 8 ካብ መወሸቢ ማእከል፡ 12 ድማ ካብ መመርመሪ ማእከላት ኰይኖም፡ ኣድራሻኦም – 2 ካብ ማእከል ከተማ፡ ዝተረፉ  ሓሓደ ካብ ገዛ-ከኒሻ፡ ኣርባዕተ’ስመራ፡ ዕዳጋ-ሓሙስ፡ ቀሓውታ፡ ማይ-ጭሆት፡ ዓዲ-ንፋስ፡ ቲራቮሎ፡ ጣባ፡ ጎዳይፍን ሰንዓፈን፣ 6 ካብ መመርመሪ ማእከላት ዞባ ደቡብ – ማለት 3 ካብ ዓዲ-ዃላ፡ 2 ካብ ሰንዓፈ፡ ሓደ ካብ ዓዲ-ቐይሕ፣ 2 ካብ መመርመሪ ማእከላት ዞባ ዓንሰባ – ማለት ሓደ ካብ ሓመልማሎ፡ ሓደ ድማ ካብ ሓጋዝ፣ ከምኡ’ውን ሓደ ካብ መመርመሪ ማእከል ዓሰብ – ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ’ዮም።

እዚ ከም’ዚ’ሉ እንከሎ፡ ኮሮና ቫይረስ ተረኺብዎም ኣብ ሆስፒታላት ተዓቚቦም ክንክን ክግበረሎም ዝጸንሑ፡ 24 ካብ ዞባ ደቡብ፡ 15 ካብ ዞባ ማእከል፡ ሓደ ከኣ ካብ ዞባ ጋሽ-ባርካ፡ ብጠቕላላ 40 ዜጋታት ሓውዮም ክፋነዉ ከለዉ፡ ጓል 60 ዓመት ካብ ዞባ ደቡብ ድማ ብሞት ተፈልያ’ላ።

በዚ መሰረት፡ ጠቕላላ ቊጽሪ ብኮሮና ቫይረስ ዝተለኽፉ ዜጋታት፡ ክሳብ ሎሚ 7513 በጺሑ’ሎ። 7311 ካብ’ዚኦም ሓውዮም ዝተፋነዉ፡ 62 ብሞት ዝተፈልዩ፡ 140 ድማ ገና ኣብ ሆስፒታላት ተዓቚቦም ዝርከቡ’ዮም።

 

ሚኒስትሪ ጥዕና

 07 ታሕሳስ 2021