ሓበሬታ ካብ ሚኒስትሪ ጥዕና

ሎሚ ኣብ መወሸብን መመርመሪን ማእከላት ዞባታት ማእከል፡ ደቡብ፡ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕርን ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪን ብዝተገብረ ናይ ላቦራቶሪ መርመራታት፡ 12 ዜጋታት ብኮሮና ቫይረስ ምልካፎም ተረጋጊጹ’ሎ።

ንሳቶም ድማ፡ 8 ካብ ዞባ ማእከል – ማለት ሓደ ካብ መወሸቢ ማእከል፡ 7 ድማ ካብ መመርመሪ ማእከላት ኰይኖም፡ ኣድራሻኦም 2 ካብ ገጀረት፡ ሓሓደ ድማ ካብ ደምበ-ሰምበል፡ ገረሚ፡ ገዛ-ብርሃኑ፡ ዓዲ-ቀን ባረንቱን፣ 2 ካብ መመርመሪ ማእከላት መንደፈራን ማይ-ድማን – ዞባ ደቡብ፣ ሓደ ካብ መመርመሪ ማእከል ጊንዳዕ – ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ፣ ከምኡ’ውን ሓደ ካብ መመርመሪ ማእከል ዓሰብ – ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ‘ዮም።

እዚ ከም’ዚ’ሉ እንከሎ፡ ኮሮና ቫይረስ ተረኺብዎም ኣብ ሆስፒታላት ተዓቚቦም ክንክን ክግበረሎም ዝጸንሑ፡ 6 ካብ ዞባ ማእከል፡ 10 ድማ ካብ ዞባ ደቡብ፡ ብጠቕላላ 16 ዜጋታት ሓውዮም ክፋነዉ ከለዉ፡ ወዲ 85 ዓመትን ጓል 75 ዓመትን ካብ ዞባ ማእከል፡ ብሞት ተፈልዮም ኣለዉ።

በዚ መሰረት፡ ጠቕላላ ቊጽሪ ብኮሮና ቫይረስ ዝተለኽፉ ዜጋታት፡ ክሳብ ሎሚ 7829 በጺሑ’ሎ። 7609 ካብ’ዚኦም ሓውዮም ዝተፋነዉ፡ 72 ብሞት ዝተፈልዩ፡ 148 ድማ ገና ኣብ ሆስፒታላት ተዓቚቦም ዝርከቡ’ዮም።

ሚኒስትሪ ጥዕና

 23 ታሕሳስ 2021